روش تولید و فرآوری چای سیاه

روش تولید و فرآوری چای سیاه ، چاي سياه BLACK TEA بيشترين مصرف را در دنيا دارد و به چاي تخمير يافته يا چاي اكسيد شده معروف است. اين نوع چاي پس از انجام تمام مراحل چاي سازي بدست مي آيد و در تمام كشورهاي جهان ، از جمله ايران به مقدار زياد مصرف مي شود در واقع عمده چای مصرفی با این روش تولید شده است. اين نوع چاي به دو روش رسمي يا ارتدكس و غير رسمي(CTC) به دست مي آيد. در روش ارتدكس كه همان چاي سازي ايران نيز هست ، تمامي مراحل چاي سازي از قبيل پلاس ، مالش تخمير و خشك كردن انجام مي گيرد ، در بیشتر موارد اين نوع چاي در بازار ايران فروش دارد. نوع ديگر چاي سياه ، چاي CTC است . در اين روش از ماشين هاي جديدي كه شامل جفت غلطك با چرخش مخالف است به نام ماشين CTC استفاده مي شود. برگ هاي پلاسيده نشده يا كم پلاسيده مختصري تخمير مي شوند و پس از آن خشك مي شوند و بدين ترتيب يكي از طولاني ترين مراحل چاي سازي كه همان مرحله پلاس است تقريبا حذف مي شود و مرحله مالش و تخمير تلفيق شده و به حداقل مدت كاهش مي يابد.چاي CTC از نظر شكل ظاهري شباهتي به چاي ارتدكس ندارد . زيرا دانه هاي آن بسيار خرد شده ، شكسته و پيچيده است . درصد بالايي از چاي هندوستان را چاي غير ارتدكس يا CTC تشكيل مي دهد . كشور كنيا نيز از توليد كنندگان بزرگ اين نوع چاي است . اين نوع چاي بيشتر در كشورهاي هندوستان ، كنيا ، مصر ، سودان و انگلستان به مصرف مي رسد. روش تولید و فرآوری چای سیاه در هر دوحالت در سطح جهان طرفداران بی شماری دارد و هرروز به جمع مصرف کنندگان چای سیاه  اضافه میشود.