هرس بوته چای

هرس بوته های چای

هرس بوته چای یکی از مراقبت های است که باید برای داشتن برگ سبز با کیفیت انجام داد و درزمان خواب گیاه انجام میگردد.

منظور از زمان خواب زمانیست که رشد رویشی چای انجام نمیشود.

بوته چای را برای افزایش کمی و کیفی محصول باید هرس نمود تا محصول مرغوب تولید گردد و سطح و شکل برگ ها و بوته چای مرتب گردد.

هرس بوته های چای یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش محصول و ارتقاء کیفیت برگ سبز چای و در نهایت محصول نهایست که در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

با انجام هرس ،  فعالیت های زایشی و رشد تک شاخه ای محدود می شود و در عوض بوته ها بطور دائم رشد می کنند و در سطح و شکل مناسب خود قرار میگیرد.

هرس بوته های چای به سه شکل:

سطحی

از کمر بوته

از ته بوته می باشد

که هرکدام باتوجه به شرایط و میزان رشد بوته انجام می گردد.

برای مثال:

هرس سطحی برای یکسان کردن سطح بوته چای برای افزایش محصول و چیدن محصول باکیفیت میباشد این هرس برای بوته هایی استفاده می شود که از نظر رشد طولی در شرایط مساعد و مطلوبی قرار دارند.

تصویری که برای این مقاله انتخاب شده است تصویر هرس سطحی از بوته های چای در آذر ماه 93 می باشد.

برای بازدید و خرید انواع چای ایرانی به این لینک مراجعه نمایید.

کشاورزان چایکار عزیز کشورمان با رسیدگی به باغ های چای و هرس این بوته های بی نظیر سعی در تولید محصولی بسیار با کیفیت و ناب دارند. شکی نیست که حمایت از این محصول ارگانیک و طبیعی باعث افزایش انگیزه برای کشاورزان و تولید کنندگان میشود . با نوشیدن چای ایرانی علاوه بر لذت بردن از طعم واقعی چای از هزاران شغل هم حمایت میکنید. وظیفه مانیز رساندن چای ناب واصیل ایرانی از باغ های چای شمال تا  فنجان چای شما در تمام استانهاست. مشاهده محصولات برندها چای ایرانی در این وب سایت.