قیمت چای بهاره 1402

قیمت چای بهاره 1402

طبق روال هرسال قیمت برگ سبز چای که از باغ ها برداشت میشود افزایش داشته. باتوجه به افزایش قیمت برگ سبزچای، و هزینه های  جانبی برداشت، انتقال و فرآوری، قیمت چای خشک 1402 نیز حتما تغییراتی خواهد داشت. بزودی همزمان با برداشت محصول از باغ های گیلان قیمت چای بهاره نیز از طریق وب سایت آقای چای اعلام میگردد. ما هرساله سعی داریم بهترین قیمت را با حفظ کیفیت عالی و خدمات مناسب ارایه دهیم.

از تاریخ تاریخ 15 اردیبهشت 1402 قیمت های محصولات امسال اعلام شد و در صفحه محصولات وارد شده است.