رویه بازگشت کالا

 

یکی از دلایل تمایز آقای چای تضمین 100% و  بی قید و شرط  محصولات است.

دلایل بازگشت کالا و پذیرش آن: